Vi har mangeårig erfaring med eiendom og arveoppgjør i utlandet

Eiendom i utlandet

Vi har mange års erfaring med bistand overfor klienter med tilknytning til utlandet – også i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår med blant annet:

  • Sikring av kjøpsprosessen ved kjøp og salg av eiendom, herunder gjennomgåelse av kontrakter.
  • Skatte- og avgiftsmessige forhold ved kjøp og salg.
  • Skattemessig inn- og utflytting (skattemessig emigrasjon).
  • Kontrakter ved utleie av eiendom i utlandet og beskatning av utleieinntekt.
  • Sameiekontrakter for eiendom som regulerer bruk, fordeling av utgifter osv.
  • Arveoppgjør, herunder skifte av eiendom både i utlandet og i Norge.
  • Utarbeidelse av testamenter etter utenlandsk rett for enklere arveoppgjør i utlandet.

Vi samarbeider jevnlig med advokater i de land hvor nordmenn vanligvis har ervervet eiendom eller emigrert til.

Last ned «Rettslige spørsmål om eiendom i utlandet – særlig om Spania» her

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: hensrud@wla.no