Klimasøksmålet – Mens vi venter på Høyesterett

Klimasøksmålet kort fortalt:

Etter en syvdagers hovedforhandling i Høyesterett i plenum, venter vi på rettsavklaring med hensyn til om Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan påberopes for domstolene.

Vår advokat Cathrine Hambro har prosedert saken i tre instanser, sammen med advokat Emanuel Feinberg i Glittertind.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse. Dommene finner du her:

Borgarting lagmannsretts dom i saken:

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-60499?searchResultContext=2436&rowNumber=1&totalHits=1

Oslo tingretts dom i saken:

https://lovdata.no/pro/#document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2016-166674?searchResultContext=2270&rowNumber=1&totalHits=1

 

Om de øvrige rettsspørsmål saken reiser: https://wla.no/klimasaken-de-rettslige-sporsmalene/