Klimasøksmålet – Retorikk i retten

Vår advokat Cathrine Hambro har prosedert klimasøksmålet  i tre instanser, sist for Høyesterett i plenum i syv dager i november. Hun har, sammen med advokat Emanuel Feinberg fra Glittertind, representert Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Saken har skapt mye debatt helt siden den ble anlagt høsten 2016. Debatten gjelder ikke bare sakens innhold:

«Det er morsomt å se at selv retorikken i retten skapte debatt» sier advokat Cathrine Hambro.

Professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde (UIO) og postdoktor i politisk filosofi Silje Aambø Langvatn (UIB) skrev kronikken «Et amerikanisert rettsvesen?» i Klassekampen den 17. november 2020 og hevdet at:

«Denne type argumentasjon er eit forsøk på å så tvil om motiva til saksøkjar. Det er eit forsøk på å delegitimere hele søksmålet, sjølve § 112 og dei som utarbeide den. Og det er eit forsøk på å så tvil om kompetansen både til domstolane og Stortinget, og kvaliteten på demokratiske prosessar

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-17/eit-amerikanisert-rettsvesen

Regjeringsadvokat Sejersted fremholdt at Øyrehagen Sunde og Aambø Langvatn begikk den «vanlige feilen» å identifisere en advokat med klienten.

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-19/debatt-ulike-syn

Leder for advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, understreket at advokaters rett til ikke å bli identifisert med sin klient også omfatter Regjeringsadvokaten – på Rett24.no:

https://rett24.no/articles/-regjeringsadvokaten-star-ikke-i-noen-saerstilling

Advokater har utvilsomt rett til ikke å bli identifisert med sin klient, men dette var Øyrehagen Sunde og Aambø Langvatn sitt poeng. De presiserte at hvis det var «regjeringa som bad regjeringsadvokaten om å hevda at Stortinget vart «misinformert», «feilinformert» og «lurt» av Lønning-utvalet si innstilling», så var kritikken rettet mot regjeringen:

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-24/debatt-ulike-syn-eller-ulike-matar-a-argumentere-for-sitt-syn

Foto: Thor Due, Natur og Ungdom, fra behandlingen i Borgarting lagmannsrett
Adv. Cathrine Hambro (Wahl-Larsen advokatfirma) (t.h.), adv. Emanuel Feinberg (Glittertind advokatfirma), Advokatfullmektig Dagny Hovind (Glittertind advokatfirma)