Klimasøksmålet – Enorm omtale i norsk og utenlandsk presse

Utvalg av artikler i utenlandsk presse:

https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/europe/norway-supreme-court-climate-change.html

https://www.bbc.com/news/world-europe-54604738

https://www.ccma.cat/324/joves-noruecs-denuncien-el-seu-propi-pais-per-les-extraccions-de-petroli/noticia/3060153/

https://earther.gizmodo.com/norway-s-supreme-court-will-hear-an-arctic-drilling-cas-1845586046

https://www.theglobeandmail.com/business/industry-news/energy-and-resources/article-norway-offers-136-new-oil-exploration-blocks-in-arctic-push/

Utvalg av artikler i norsk presse:

https://www.an.no/klimasoksmalet-mot-staten-til-hoyesterett/o/5-4-1273626?key=2020-11-05T09%3A35%3A44.000Z%2Fretriever%2F176f26e62dec30ca1b5cc4d9b7b173240b6efc7f

https://www.nrk.no/emne/klimasoksmalet-1.15209672

https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/retten-til-en-framtid-1.1796338

https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/tar-klimaet-til-hoyesterett-1.1796248

https://morgenbladet.no/aktuelt/2020/11/nebb-og-klor-i-hoyesterett

https://agendamagasin.no/debatt/hva-skjer-etter-klimasoksmalet/

https://rett24.no/articles/nim-mener-domstolskontrollen-bor-vaere-sterk-i-klimasaken

https://energiogklima.no/kommentar/klimavalg21/klimarettssaken-omfatter-%c2%a7112-den-norske-utslippseksporten/

Jusekspertenes debatt – utvalg:

https://www.dn.no/med-egne-ord/kronikk-regjeringsadvokaten-fremtrer-som-rettspolitisk-aktor-i-klimasoksmalet/2-1-915689

https://www.dn.no/innlegg/eivind-smith/anine-kierulf/klima/innlegg-statens-syn-i-klimasoksmalet-er-ikke-tatt-ut-av-tynn-luft/2-1-916984

https://www.dn.no/innlegg/klima/klimarisiko/jus/innlegg-fremtiden-innhenter-hoyesterett/2-1-807858

 

Omtale av saken mens den ble behandlet i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett:

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/zGzQeb/klimasoeksmaalet-aa-sprenge-jotunheimen-for-aa-lage-grus-ville-ogsaa-vaere-ulovlig

https://www.nrk.no/norge/mener-tingretten-apnet-for-a-odelegge-kloden-1.14769782

https://morgenbladet.no/aktuelt/2019/11/klimaet-i-retten

https://www.nrk.no/nyheter/klimarettssak-mot-staten-1.13774748

https://www.nrk.no/norge/klimasoksmalet_-vinner-miljobevegelsen-kan-bremsen-for-oljeleting-i-nord-settes-pa-1.13776161

https://www.nrk.no/norge/nordmenn-punger-ut-for-klimarettssak-1.13772588

https://www.tu.no/artikler/i-neste-uke-starter-en-historisk-rettsak-i-norge-dette-star-striden-om/411732

https://www.nytimes.com/2017/06/17/world/europe/norway-climate-oil.html

https://www.economist.com/news/international/21730881-global-warming-increasingly-being-fought-courtroom-climate-change-lawsuits

https://www.nrk.no/norge/snart-ma-staten-mote-i-retten-for-a-forsvare-egen-oljepolitikk-1.13378170

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo–tingrett/Nyheter/klimasoksmal-for-retten/