Klimasøksmålet – Om Grunnlovens § 112

WLA-advokat Cathrine Hambro bistår Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon i Klimasøksmålet om Grunnlovens § 112.

Grunnlovens § 112 lyder:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur det produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Spørsmålet i saken er om det er lovlig å dele ut tillatelser som vil gi petroleum tidligst fra 2030, i en tid da verdens konsensus uttrykt gjennom bl.a. Parisavtalen forutsetter at CO2-utslipp er i rask utfasing, og i netto null i 2050. Dertil kommer at tillatelsene geografisk er plassert i spesielt sårbare områder.

Saken ble prosedert sammen med Emanuel Feinberg fra Glittertind.

Høyesterett i plenum behandlet saken i syv dager i november 2020. Sammen med Miljøorganisasjonene venter vi spent på dommen.

Rett24 streamet hele saken, og opptakene finner du her:

https://rett24.no/video/ankeforhandlingene-i-klimasoksmalet

Les mer om klimasøksmålet her:
https://wla.no/artikler-om-klimasoksmalet/