CATHRINE HAMBRO

STILLING: ADVOKAT / PARTNER
TELEFON: (+47) 91 84 21 77
E-POST: CATHRINE.HAMBRO@WLA.NO

ARBEIDSOMRÅDER:
Cathrine Hambro arbeider mye med miljørett, særlig relatert til industribedrifter og avfallsbransjen. Hennes praksis dekker alle de rettshjelpsbehov industribedrifter har i denne forbindelse; forholdet til offentlige myndigheter bl a relatert til behov for tillatelser, kontraktsinngåelser, regelfortolkning og tvister. Hambro arbeider også med rettslige problemstillinger knyttet til grunnforurensning. Hun arbeider med klimaspørsmål.

Arbeidserfaring
Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2006
Partner i Advokatfirmaet Schjødt AS 2001-2006
Ansatt i Advokatfirmaet Schjødt AS 1994-2001

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Oslo 1993
Advokatbevilling 1996

Fagområder
Industri og Handel
Miljørett
Energirett
Tvisteløsning og prosedyre

Verv
Leder Advokatforeningens lovutvalg for miljørett 2010-2016
Styreleder i Wahl-Larsen Advokatfirma AS 2011-2017
Styreleder i Elsirk AS 2011-2015
Styremedlem Idemitsu Petroleum Norge AS 2003-2014
Styremedlem Enova SF 2005-2013
Medlem advokatforeningens lovutvalg for miljørett 2008-2010
Varamedlem Børsklagenemnda 2006-2010

Språk
Skandinaviske språk og engelsk