Else-Margrethe Husby

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 90 09 90 21

E-post: emh@wla.no

Arbeidsområder

Else-Margrethe Husby jobber først og fremst med arbeidsrett, men har også bred erfaring innenfor kontraktsrett og helserett. Innenfor arbeidsrett dekker hun alle områder og yter bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere i både private og offentlige virksomheter. Hun bistår med rådgivning, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser/avskjed, omstillinger/nedbemanninger og virksomhetsoverdragelser. Else-Margrethe har betydelig erfaring med håndtering av vanskelige personal- og varslingssaker, diskrimineringssaker og saker knyttet til alvorlig brudd på HMS-regler med alvorlig sykdom/død til følge. Hun yter bistand til styret og ledelsen som strategisk sparringspartner, i saker som har høy kompleksitet og som kan innebærer stor medieoppmerksomhet.

Else-Margrethe Husby har også solid kompetanse innen helserett. Hun bistår både pasienter/ pårørende og helsepersonell i private og offentlige virksomheter. Hun yter bistand til pasienter/pårørende som mener det har funnet sted feil eller mangelfull behandling eller behandling i form av inngripende tvangsvedtak. Hun bistår videre med søknad om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Hun veileder i forhold til hvilke rettigheter du har som pasient og bistår i saker knyttet til brudd på taushetsplikt, grenseoverskridende adferd mellom pasient og helsepersonell og i saker om tap av autorisasjon.

Else-Margrethe har ellers mye erfaring innen alminnelig kontraktsrett, hvor hun bistår med utforming av kontrakter, kvalitetssikring, forhandlinger og tvisteløsning.

Gjennom mange år som politiadvokat, tar hun i blant også oppdrag i saker knyttet til økonomisk kriminalitet og foretaksstraff

Hun har langvarig og omfattende prosedyreerfaring for de ordinære domstoler.

Arbeidserfaring

Partner – advokat – Wahl-Larsen Advokatfirma 01.01.2023
Advokat –Mediebedriftene – NHO – 2019 – 2022
Forhandlingssjef – Mediebedriftene – NHO – 2018 – 2019
Advokat – Mediebedriftene – NHO 2016 – 2017
Advokat – Norsk Fysioterapeutforbund 2011 – 2016
Advokat – Universitetet i Oslo 2007 – 2011
Politiadvokat – Oslo politidistrikt 2001 – 2007
Avdelingsleder – Oslo kemnerkontor 2000
Juridisk seniorrådgiver – Oslo kemnerkontor 1999
Politifullmektig – Tønsberg politidistrikt 1998
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Ellen Moen 1997

Utdanning

Cand.jur. – Universitetet i Oslo 1997
Advokatbevilling 2001

Fagområder

Arbeidsrett
Avtale-og kontraktsrett
Helserett

Tvisteløsning og prosedyre

Språk

Skandinaviske språk og engelsk