ERLING KEYSER

STILLING: ADVOKAT / PARTNER
TELEFON: (+47) 92 21 35 39
E-POST: ERLING.KEYSER@WLA.NO

ARBEIDSOMRÅDER:
Erling Keyser arbeider hovedsakelig med fast eiendom. Han har svært bred erfaring knyttet til alle forhold vedrørende bolig- og næringseiendom, herunder eiendomstransaksjoner, kjøp og salg av eiendomsselskaper, husleie (næring og bolig), eiendomsutvikling (næring og bolig), samt borettslags- og eierseksjonsrett. Keyser har lang erfaring med rådgivning og kursing for flere av de ledende markedsaktørene innen eiendomsmegling, og har skrevet en rekke fagartikler innen eiendomsmeglingsjuss. Han arbeider også med generell tingsrett, herunder spørsmål knyttet til servitutter, forkjøps- og løsningsretter, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn. Erling Keyser gjennomfører også eiendomsoppgjør (bolig og næring).

Arbeidserfaring
Partner, Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2014
Senioradvokat, Torkildsen & Co Advokatfirma AS
(nå Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS) 2011-2014
Fast ansatt advokat, Torkildsen & Co Advokatfirma AS
(nå Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS) 2004-2011
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS 2001-2004
Meglerassistent, Advokatene Sem & Johnsen Eiendomsmegling 1995-2001

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Oslo 2001
Advokatbevilling 2003

Kompetanse
Fast eiendom (herunder eiendomsutvikling og transaksjoner)
Eiendomsoppgjør
Ekspropriasjon og skjønn
Tingsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Publikasjoner
Forfatter av en rekke fagartikler innen fast eiendom (særlig avhendings-, bustadoppførings- og eiendomsmeglingsjuss)

Språk
Skandinaviske språk og engelsk