Gun Marit Stenersen

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 941 30 326

E-post: gms@wla.no

Arbeidsområder

Gun Marit Stenersen arbeider med entrepriserett, generell kontraktsrett, offentlige anskaffelser og  erstatningsrett. Hun har lang og betydelig erfaring innenfor de nevnte fagfelt og innen prosedyre. Hun bistår først og fremst innen privat sektor men også noen offentlige aktører. Bistanden omfatter alle faser i bygg-/anleggsprosjekter. Det vil si utarbeidelse av kontraktstrategier, konkurransegrunnlag og kontraktsklausuler, i tillegg til forhandlinger og rettslige prosesser.

Hun er en erfaren foreleser innenfor fagfeltene entrepriserett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. I forbindelse med utarbeidelsen av de juridiske standardene NS 8407 og NS 8417, deltok hun i komiteene.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS fra 2018
Egen advokatvirksomhet fra 2016-2018
Advokat i Metier Legal AS i 2015
Advokat i Maskinentreprenørenes Forbund fra 2010-2015
Advokat i Advokatfirma DLA Piper Norway DA fra 2006-2010
Spesialkonsulent i Oslo kommune Samferdselsetaten fra 2001-2005
Rådgiver i Statens vegvesen Oslo, Juridisk avdeling fra 1998-2001
Førstekonsulent i Forsvarets overkommando, Juridisk avdeling i 1997
Advokatfullmektig hos advokat Tom S.B. Plünnecke i 1996
Styremedlem i Petrolia Drilling ASA fra 2007-2010

Utdanning

Cand. Jur. Universitetet i Bergen høsten 1995
Eksamen i menneskerettigheter Rijks Universiteit i Leiden Nederland i 1993
Advokatbevilling 2008

Fagområder

Entrepriserett
Kontraktsrett
Offentlige anskaffelser
Erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre
Utarbeidelse av kontraktstrategier og kontrakter
Løpende bistand i prosjekter
Foredragsvirksomhet

Språk

Skandinaviske språk og engelsk