Gunnar Nerdrum Aagaard

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 98839380

E-post: gna@wla.no

Arbeidsområder

Advokat Gunnar Nerdrum Aagaard har en lang og omfattende erfaring innen rådgivning, forhandling og tvisteløsning for privatpersoner, små og mellomstore bedrifter samt offentlige etater, med særskilt fokus på følgende fagområder:

Løsning av tvister:
Strategisk rådgivning, forhandling og prosedyre. Vanlig sivilprosess og skjønn.

Fast eiendom:
Avhending av fast eiendom, tingsrett, tomtefeste og ekspropriasjon.

Selskaps- og kontraktsrett:
Selskapsrett, avtalerett og obligasjonsrett (mislighold av forpliktelser).

Offentlig rett:
Forvaltningsrett, kommunalrett og offentlige foretak.

Maritime og polare forhold:
Havne- og farvannslovgivning, fiskeri og polarjuss (Antarktis og Svalbard).

Arbeidserfaring

2021 Advokat / partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS
2020 Advokat, innehaver Advokatfirmaet Nerdrum Aagaard
2013 Gjesteforeleser i selskapsrett ved UiT
2011-2019 Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Østgård DA
2008-2011 Diverse gründerroller innen vinimport og reiseliv

Utdanning

2008 Master i rettsvitenskap ved UiO
2000 International Baccalaureate

Fagområder

Selskapsrett
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Forvaltningsrett
Maritim juss
Tvisteløsning og forhandlinger

Språk

Norsk, engelsk og fransk