Nora Nøkleby Sunde

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 90 11 91 77

E-post: nns@wla.no

Arbeidsområder

Nora Nøkleby Sunde arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise og rådgivning innen offentlige anskaffelser. Hun har erfaring innen bygg- og anlegg, og bistår med kontraktsutforming, løpende kravs- og endringshåndtering, sluttoppgjør, mekling samt rettslige prosesser for de alminnelige domstoler. Hun har god kjennskap til anskaffelsesregelverket og bistår oppdragsgiver og leverandører på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Hun har erfaring med tvister knyttet til fast eiendom, jordskifte og skjønn. Hun har også erfaring med gjennomføring av private og offentlige dødsboskifter.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma siden 2022
Rådgiver i juridisk seksjon i Statsbygg 2018-2022
Advokat i Advokatfirmaet Østgård 2014-2018
Praktikant i Påtalemyndigheten i Helgeland 2012
Traineeopphold i ulike advokatfirmaer i Oslo 2012-2013

Utdanning

Advokatbevilling 2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2014
Spesialfag i internasjonale kontrakter og mekling, Bond University 2013

Fagområder

Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte
Entrepriserett
Rådgivningskontrakter
Offentlige anskaffelser
Tvisteløsning og prosedyre
Arv og skifte