Sandra Bjordam Lauritzen

Stilling: Advokat

Telefon: (+47) 97 42 90 09

E-post: sbl@wla.no

Arbeidsområder

Sandra arbeider hovedsakelig med entrepriserett, generell kontraktsrett, offentlige anskaffelser og prosedyre. Innen entrepriserett bistår hun både byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt. Bistanden omfatter utarbeidelse av kontraktstrategier, utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter og kontraktsklausuler, løpende kontraktsoppfølging og rådgivning, i tillegg til forhandlinger og rettslige prosesser. Innen offentlige anskaffelser bistår hun både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistanden omfatter utarbeidelse av anskaffelsesstrategier, gjennomføring av anbudskonkurranser, utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, utarbeidelse av kvalifikasjons- og tildelingskriterier, evaluering av tilbud, rådgivning og utredning av anskaffelsesrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

Advokat i Wahl-Larsen Advokatfirma AS fra 2018
Advokat/advokatfullmektig i Advokatfirmaet Metier Legal AS 2014 – 2018

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2008 – 2014
Advokatbevilling 2018
Diploma in Project Management (MS Grunnleggende Prosjektledelse, MS Styring av
Prosjektusikkerhet og MS Praktisk Prosjektstyring) 2018
MS Fasilitering og Prosessledelse, Workshop 2017
University of Cambridge, Young Enterprise International Examination 2008

Fagområder

Entrepriserett
Kontraktsrett, særlig innen bransjene Bygg og Anlegg, Olje og Gass
Offentlige anskaffelser
Forhandlinger
Utarbeidelse av strategier og kontrakter
Utarbeidelse av kontraktsstrategi som del av gjennomføringsmodell
Løpende bistand i prosjekter
Tvisteløsning og prosedyre

Språk

Skandinaviske språk og engelsk