Miljørettslige problemstillinger og spørsmål oppstår på mange rettsområder

Miljø- og naturressurser

Miljørett omfatter alle rettsregler og rettslige prinsipper som har til formål å bevare miljøet og sikre at miljøhensyn og langsiktig forvaltning av naturressurser blir ivaretatt. Miljørettslige problemstillinger og spørsmål oppstår på mange rettsområder og i mange forskjellig type saker.

Som en del av dette inngår:

  • Søknader til det offentlige om konsesjoner og andre tillatelser for tiltak og planer som kan få betydning for miljøet, slik som utslippstillatelser, lagringstillatelser, reguleringsplaner og byggetillatelser, landskaps- og miljøplaner, vassdragskonsesjoner, etablering og fjerning av massedeponier
  • «Due diligence- prosesser», avtaler om grunnerverv og andre avtaler hvor ansvar og risiko for gammel forurensning må avklares og avtalereguleres
  • Anvendelse av avfallsregelverket
  • Insentivordningene for investeringer i fornybar energi
  • Anmeldelser og straffansvar for forurensning og annen overtredelse av forurensningsregelverket

Advokater i Wahl-Larsen Advokatfirma har lang erfaring med miljørett, og tilbyr spesialkompetanse i alle saker som omfatter miljørettslige spørsmål.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Rikard Berg

ADVOKAT / PARTNER

 

TLF: (+47) 47 32 25 80
E-post: berg@wla.no

Øyvind Kraft

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no