Klimasøksmålet ble prosedert av Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma for Greenpeace og Natur og Ungdom

Klimasøksmålet - oversikt

Dommen fra Høyesterett falt 22.12.2020, miljøorganisasjonene vant ikke frem i Høyesterett. Staten fikk derved medhold i at tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde ikke er ugyldig og ikke i strid med Grunnloven § 112.

Les kommentaren til advokat Cathrine Hambro:

https://wla.no/klimasoksmalet-dommen/

Klimasøksmålet ble behandlet av Høyesterett i plenum i syv dager i november 2020.

Hovedspørsmålet i saken, som begrunner Høyesteretts plenumsbehandling, er om utvinningstillatelser for petroleumsutvinning i Barentshavet sørøst og Barentshavet sør er i strid med Grunnlovens § 112 og dermed ugyldige.

For mer informasjon om bakgrunnen for klimasøksmålet se denne artikkelen:

https://wla.no/klimasaken-hva-er-bakgrunnen-for-soksmalet-og-hvem-er-partene/

Advokat Cathrine Hambro har laget en kort videopresentasjon om hva søksmålet handler om:

https://wla.no/klimasoksmalet-hva-handler-soksmalet-om/

Klimasøksmål Arktis intervjuet advokat Cathrine Hambro i forkant av behandlingen i Høyesterett i plenum. I intervjuet forklarer hun blant annet hvorfor søksmålet er viktig. Se det her:

https://wla.no/klimasaken-hvorfor-er-den-viktig/

Det sentrale i saken er hvordan innholdet i Grunnlovens § 112 skal tolkes.

Grunnlovens § 112 første ledd lyder:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur det produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Spørsmålet er om det er lovlig å dele ut tillatelser som vil gi petroleum tidligst fra 2030, i en tid da verdens konsensus gjennom bl.a. Parisavtalen, forutsetter at CO2-utslipp er i rask utfasing, og i netto null i 2050. Dertil kommer at tillatelsene geografisk er plassert i spesielt sårbare områder.

Informasjon om Parisavtalen og debatten rundt den finnes her:

https://wla.no/parisavtalen/

Les mer om de rettslige spørsmålene som skal avgjøres i denne oversikten:

https://wla.no/klimasaken-de-rettslige-sporsmalene/

Klimasøksmålet har siden søksmålet ble tatt ut i 2016 skapt debatter i Norge, også utover sakens innhold. Under behandlingen i Høyesterett ble retorikken brukt i rettssalen debattert. Les mer om dette:

https://wla.no/klimasaken-retorikk-i-retten/

Saken har fått meget stor medieomtale, både i nasjonalt og internasjonalt.

For å se et utdrag av omtalen, trykk på denne linken:

https://wla.no/klimasoksmalet-enorm-omtale-i-norsk-og-utenlandsk-presse/

Dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett finner du her:

https://wla.no/klimasaken-mens-vi-venter-pa-hoyesterett/

Cathrine Hambro har gjennom mange år arbeidet med miljørettslige spørsmål, og er i dag en av Norges fremste advokater innen miljørett.

Les mer om advokat Cathrine Hambro her.

 

Foto: Thor Due, Natur og Ungdom

Cathrine Hambro

ADVOKAT (H) / PARTNER

 

TLF: (+47) 91 84 21 77
E-post: cathrine.hambro@wla.no