Vi tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon

Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn

Vi behandler til enhver tid en rekke større og mindre ekspropriasjonssaker over hele landet og tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon, og til alle formål.

Herunder blant annet:

  • Vegbygging
  • Vannkraftutbygging
  • Vindkraft
  • Kraftlinjer
  • Jernbane
  • Gjennomføring av reguleringsplan
  • Bolig- og næringsbygg

Vi bistår tiltakshavere ved ekspropriasjon og grunneiere og andre som blir utsatt for ekspropriasjon. Vi utarbeider søknader, høringsuttalelser og klager over ekspropriasjonstillatelser.

Vi bistår i forhandlinger om minnelige løsninger og opptrer som prosessfullmektiger i ekspropriasjonsskjønn.

 

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Gunnar Nerdrum Aagaard

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 98 83 93 80
E-post: gna@wla.no

Nora Nøkleby Sunde

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 11 91 77
E-post: nns@wla.no

Rikard Berg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 473 22 580
E-post: berg@wla.no

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: henrus@wla.no