Vi tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon

Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn

Vi behandler til enhver tid en rekke større og mindre ekspropriasjonssaker over hele landet og tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon, og til alle formål.

Herunder blant annet:

  • Vegbygging
  • Vannkraftutbygging
  • Vindkraft
  • Kraftlinjer
  • Jernbane
  • Gjennomføring av reguleringsplan
  • Bolig- og næringsbygg

Vi bistår tiltakshavere ved ekspropriasjon og grunneiere og andre som blir utsatt for ekspropriasjon. Vi utarbeider søknader, høringsuttalelser og klager over ekspropriasjonstillatelser.

Vi bistår i forhandlinger om minnelige løsninger og opptrer som prosessfullmektiger i ekspropriasjonsskjønn.

 

SEND OSS EN MELDING

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Øyvind Kraft

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no

Søren L. Lous

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 93 48 49 60
E-post: soren.lous@wla.no

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: henrus@wla.no