Skip to content

Vi bistår våre klienter med alle selskapsrettslige forhold

Selskapsrett og transaksjoner

Vi bistår klienter i selskapsrettslige problemstillinger:

  • Salg, oppkjøp og omorganiseringer
  • Stiftelse av selskaper
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
  • Etablering  og omdanninger av selskaper
  • Samvirkeforetak
  • Kommunale foretak
  • Interkommunale selskap
  • Stiftelser
  • Aksjeselskap
  • Kurs i styreopplæring tilpasset styrer i de ulike selskapsformer

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: hensrud@wla.no

Øyvind Kraft

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no