Velkommen til

Wahl-Larsen Advokatfirma

Entreprise- bygg og anlegg

Vi kan bistå i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og…

Les mer

Tvisteløsning, prosedyre og voldgift

Vi påtar oss oppdrag både som prosessfullmektig og som voldgiftsdommer. Vår erfaring og kompetanse med tvisteløsning, prosedyre og voldgift er alminnelig anerkjent, også i internasjonale rankinger.

Les mer

Selskapsrett og transaksjoner

Vi bistår våre klienter med alle selskapsrettslige forhold Selskapsrett og transaksjoner Vi bistår klienter i selskapsrettslige problemstillinger:…

Les mer

Offentlige anskaffelser

Vår ambisjon er å være ledende på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Det å gjennomføre en effektiv og…

Les mer

Miljø- og naturressurser

Miljørettslige problemstillinger og spørsmål oppstår på mange rettsområder Miljø- og naturressurser Miljørett omfatter alle rettsregler og rettslige…

Les mer

Fast eiendom

Vi har ekspertise på alle områder knyttet til fast eiendom 10 spesialiserte advokater innen eiendomsrett og eiendom…

Les mer

Energi, vann og vindkraft

Vi har den nødvendige bransjekunnskapen Energi, vann og vindkraft Juridisk bistand i saker om kraftutbygging,  elektriske anlegg…

Les mer

Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn

Vi tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon Ekspropriasjon, grunnerverv og skjønn Vi behandler til enhver tid…

Les mer

Arv og dødsboskifte

Wahl-Larsen Advokatfirma AS har spesialkompetanse innenfor familie- og arverett Arv og dødsboskifte Wahl-Larsen Advokatfirma AS  har flere…

Les mer

Arbeidsrett

Vår kompetanse omfatter både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler Arbeidsrett Arbeidsrett er et av Wahl-Larsen Advokatfirmas spesialområder. Vår…

Les mer

Menneskene


Hos oss får du personlig oppfølging av den advokaten som har din sak. Det betyr at du alltid har en partner du kan forholde deg til, og som kjenner og er oppdatert på akkurat din sak..

wla-menneskene

Om Wahl- Larsen

Wahl-Larsen Advokatfirma er et spesialistfirma med hovedfokus på miljø og naturressurser, fast eiendom, energi, arbeidsrett, ekspropriasjon, offentlige anskaffelser, entreprise, tvisteløsning og prosedyre. Firmaet har i mer enn 120 år gitt juridisk bistand til næringslivet, organisasjoner, kommuner og privatpersoner over hele landet. Det skal vi fortsette med! Alle våre advokater har omfattende kunnskaper og erfaring innen sine fagområder.

I den enkelte sak arbeider vi tett sammen med klientene for å få nødvendige innspill og faktiske kunnskaper om saksforholdet, og for å drøfte forskjellige løsninger. Ved å være effektive, realistiske og kreative vil vi alltid søke å oppnå det best mulige resultatet.