Wahl-Larsen Advokatfirma AS har spesialkompetanse innenfor familie- og arverett

Arv og dødsboskifte

Wahl-Larsen Advokatfirma AS  har flere advokater med spesialkompetanse innenfor familie- og arverett, og våre advokater prosederer jevnlig arve- og familiesaker for domstolene. Vi bistår også i forbindelse med private skifteoppgjør, og  engasjeres  som testamentsfullbyrdere.
En av våre advokater er fast bobestyrer hos Oslo byfogdembete, og vi behandler til enhver tid en rekke større og mindre offentlige dødsbo.

Videre har vi god kompetanse  på internasjonale arveoppgjør, og samarbeider i den forbindelse  nært  med utenlandske advokatfirmaer, som er en del av vårt internasjonale nettverk.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Jostein Grosås

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 17 68 97
E-post: grosas@wla.no

Hans Christian Steenstrup

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 92 21 39 75
E-post: hcs@wla.no