Spesialkompetanse innen familie, arv og dødsboskifte

 • Spesialiserte advokater innen familie-, arverett og dødsboskifte
 • Oppdatert på den nye arve- og skiftelovgivningen
 • Bistår klienter over hele landet og i utlandet
 • Personlig oppfølging
 • Pris- og kvalitetsbevisst
wla-chat

Hva lurer du på?

Vi kontakter deg innen kort tid

eller

Legg igjen en beskjed

Ved registrering godtar jeg Wahl-Larsen sin personvernerklæring.

Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Hva vi kan bistå med

Wahl-Larsen Advokatfirma AS har spesialkompetanse innenfor familie- og arverett, og våre advokater prosederer jevnlig arve- og familiesaker for domstolene. Vi bistår også i forbindelse med private skifteoppgjør, samt som testamentsfullbyrdere. En av våre advokater er fast bobestyrer oppnevnt av Oslo byfogdembete, og vi behandler til enhver tid en rekke større og mindre offentlige dødsbo.

Vår bistand med både arveplanlegging og arveoppgjør gjør oss i stand til å identifisere potensielle konflikter, og sørge for at det utarbeides testamenter og ektepakter som kan bidra til å unngå at partene og/eller arvingene kommer i konflikt senere. Videre har vi god kompetanse på internasjonale arveoppgjør, herunder i USA, og samarbeider i den forbindelse nært med utenlandske advokatfirmaer, som er en del av vårt internasjonale nettverk.

Vi bistår i saker som disse
 • Arveplanlegging – testament og formuesavtaler
 • Generasjonsskifte for fast eiendom
 • Utforming og tolkning av testament
 • Etablering av fremtidsfullmakt
 • Arveoppgjør, privat og offentlig skifte
 • Skifte mellom ektefeller
 • Ektepakter
 • Samboeravtaler
Fremtidsfullmakt

Nesten hver femte person får demens i løpet av livet (ref. Folkehelseinstituttet). Formålet med en fremtidsfullmakt er å ha kontroll over egen fremtid. Hva skjer med alle praktiske ting for deg og dine nærmeste dersom du plutselig ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser? En fremtidsfullmakt kan legge en god forutsigbar plan for deg og din familie, slik at de rundt deg bistår, når det trengs som mest.

Testament

Arveloven har regler som bestemmer hvem som skal arve deg når du dør. Men arvelovens automatiske ordning passer ikke for alle. Disse bestemmelsene har man mulighet til å fravike gjennom å opprette et testament. God kunnskap om arvereglene gjør at et testament kan skreddersys innenfor de klare rammen og reglene som arvelovgivningen legger opp til.

Ny lov om arv og dødsboskifte

I statsråd den 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny lov om arv og dødsboskifte, nå vedtatt som lov om arv og dødsboskifte, og som vil erstatte skifteloven av 1930 og arveloven av 1972 med estimert ikrafttredelse ca. juli 2020. Vår bistand innenfor familie- og arverett er tilpasset den kommende lovgivningen, og vi bistår fortløpende med å tilpasse og oppdatere tidligere testamenter for å sikre full fortsatt gyldighet.

Tvister mellom arvinger i dødsbo

I noen arveoppgjør oppstår det tvister mellom arvingene. Dette kan gi vanskelige og fastlåste situasjoner som fortrinnsvis bør løses raskt og smidig for å unngå varige og vonde konflikter. Det er ulike måter å løse de konfliktene som oppstår. Ofte kan en arvingen tjent med å kontakte en advokat for å få hjelp til å håndtere konflikten. Det er blant annet hensiktsmessig for å kunne foreta en avveining av om konflikten er verdt å ta videre.

Hvorfor Wahl-Larsen?

wla-leaf

Dyktige advokater

Vår avdeling for familie, arv og dødsbo består av advokater med lang og spesialisert erfaring.
wla-columns

Ledende innen familie, arv og dødsbo

Hos Wahl-Larsen har vi mange spesialiserte advokater. Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

wla-diploma

Faglig oppdatert

Lovverket og rettspraksis er i konstant utvikling. Advokatene i Wahl-Larsen er faglig oppdaterte. Dette sikrer at du alltid kan stole på at Wahl-Larsen gir deg den veiledningen og bistanden som er nødvendig i din sak.

wla-contract

Erfaring

Våre advokater oppnår svært gode resultater. Vi har kompetanse og erfaring med å beregne erstatning. Vi søker løsninger gjennom forhandlinger, men går gjerne i retten om nødvendig.

Usikker på om du trenger bistand?

Wahl-Larsen Advokatfirma bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet. Kontakt oss for en konsultasjon så hjelper vi deg i din sak.