Vår kompetanse omfatter både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et av Wahl-Larsen Advokatfirmas spesialområder. Vår kompetanse omfatter både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler. Vi bistår arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og statlige virksomheter.

Som en del av dette inngår:

 • Utarbeidelse, inngåelse og tolking av arbeidsavtaler
 • Avslutning av arbeidsforhold, inkludert fratredelsesavtale, oppsigelse og avskjed
 • Endringsprosesser, som omstrukturering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse og outsourcing
 • Bistand ved drøftelsesmøter, forhandlingsmøter etc.
 • Prosedyre for den sentrale Arbeidsretten og de ordinære domstolene
 • Spørsmål om tariffrett, arbeidstid, ferie, HMS og IA-samarbeid, permittering, arbeidsinnleie/utleie, utenlandske arbeidsforhold og pensjoner
 • Bedriftsdemokrati og foreningsrett
 • Spørsmål om personvern og personopplysningsloven
 • Varslingssaker
 • Arbeidsgiveransvar og straffansvar i forbindelse med arbeidsulykker
 • Yrkesskade
 • Opplæring og kursvirksomhet

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no