Wahl-Larsen Advoktatfirma som arbeidsplass?

Karriere

Vårt mål er alltid å oppnå det best mulige resultatet for våre klienter. Det forutsetter juridisk kompetanse på høyeste nivå innen de fagområder vi dekker, men også at vi har evne til å forstå våre klienters virksomheter og problemstillinger, og til å være effektive, realistiske og kreative for å finne de beste løsningene i den enkelte sak. Hvis du er enig i dette passer du hos oss.

Vi bistår klienter over hele landet: Kommuner, industri, organisasjoner, store og små næringsvirksomheter og enkeltpersoner.

I Wahl-Larsen har vi sterkt fagmiljø og et hyggelig og uformelt internmiljø oss imellom. Du vil ha mange dyktige kolleger å spille på. Vi holder til på Rådhusplassen i Oslo.

Rekruttering og karriere

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Akkurat nå er vi mest i interessert i advokater som har jobbet noen år, og som kanskje ønsker å skifte arbeidsplass.

Yngre kolleger vil arbeide innen flere fagområder, og dermed få bred juridisk erfaring i tillegg til erfaring fra mange forskjelligartede virksomheter ute hos klientene. Mer spesialisering kan være aktuelt etter hvert. Advokatfullmektiger kan forvente god og tett oppfølgning og variert arbeid.

Mer erfarne advokater vil kunne arbeide innen våre vanlige arbeidsområder, eller fortsette og videreføre sine etablerte virksomheter innen fagfelt som vi kanskje ikke dekker i dag. Vi utvider gjerne våre arbeidsområder. For erfarne advokater kan partnerskap være aktuelt. Nye partnere vil kunne forvente bistand og incitamentordning. Vi har for øvrig lave felleskostnader.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om hva vi kan tilby. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr. e-post til  friberg@wla.no. Du må også gjerne ringe Trine, eller en av oss andre som du kanskje har vært i kontakt med tidligere, for en uformell og konfidensiell samtale.

KONTAKTPERSONER

Trine Friberg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 48 91 49
E-post: friberg@wla.no