Ekspertise på alle områder knyttet til eiendomsrett

 • Spesialiserte advokater innen eiendsomrett og eiendom utland
 • Personlig oppfølging
 • Bistår klienter over hele landet og i utlandet
 • Pris- og kvalitetsbevisst

Eiendomsrett

Vi tilbyr bistand i alle typer saker som omfatter fast eiendom over hele landet.

Vi har gode kunnskaper om faktiske forhold av betydning for utnyttelse av fast eiendom, som f.eks. jord- og skogbruk, utmarksnæring, utnytting av vann og vassdrag og offentlige planer for arealutnyttelse.

Eiendom i utlandet

Vi har mange års erfaring med bistand overfor klienter med tilknytning til utlandet – også i tilknytning til fast eiendom.

Vi samarbeider jevnlig med advokater i de land hvor nordmenn vanligvis har ervervet eiendom eller emigrert til.

Kontakt en advokat

Vi bistår i saker som disse
 • Forhandlinger og tvister om fast eiendom og rettigheter i fast eiendom
 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Allmenningsforhold
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom
Vi bistår i saker som disse
 • Sikring av kjøpsprosessen ved kjøp og salg av eiendom, herunder gjennomgåelse av kontrakter.
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold ved kjøp og salg.
 • Skattemessig inn- og utflytting (skattemessig emigrasjon).
 • Kontrakter ved utleie av eiendom i utlandet og beskatning av utleieinntekt.
 • Sameiekontrakter for eiendom som regulerer bruk, fordeling av utgifter osv.
 • Arveoppgjør, herunder skifte av eiendom både i utlandet og i Norge.
 • Utarbeidelse av testamenter etter utenlandsk rett for enklere arveoppgjør i utlandet.

Hvorfor Wahl-Larsen?

wla-leaf

Dyktige advokater

Vår avdeling for fast eiendom og eiendommer i utlandet består av advokater med lang og spesialisert erfaring.
wla-columns

Ledende kompetanse innen eiendom

Hos Wahl-Larsen har vi mange spesialiserte advokater. Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

wla-diploma

Faglig oppdatert

Lovverket og rettspraksis er i konstant utvikling. Advokatene i Wahl-Larsen er faglig oppdaterte. Dette sikrer at du alltid kan stole på at Wahl-Larsen gir deg den veiledningen og bistanden som er nødvendig i din sak.

wla-contract

Erfaring

Våre advokater oppnår svært gode resultater. Vi har kompetanse og erfaring med å beregne erstatning. Vi søker løsninger gjennom forhandlinger, men går gjerne i retten om nødvendig.

Usikker på om du trenger bistand?

Wahl-Larsen Advokatfirma bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet. Kontakt oss for en konsultasjon så hjelper vi deg i din sak.