Vår ambisjon er å være ledende på offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Det å gjennomføre en effektiv og god anskaffelsesprosess, hvor både oppdragsgivers og leverandørers interesser sikres,  forutsetter god oversikt over anskaffelsesregelverket. Det er da viktig å velge riktige rådgivere, med rett kompetanse samt evne til å kommunisere tverrfaglig..

Våre advokater har opparbeidet seg spesialkompetanse innen rettsområdet, gjennom mange års omfattende erfaring som rådgivere, kursholdere og prosessfullmektiger, på både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Vi kan således tilby god bistand i alle faser av en anskaffelsesprosess, omfattende bygg- og anleggskontrakter, samt vare- og tjenestekontrakter innen ulike bransjer.

Vi kan bistå oppdragsgivere med:

 • Opplæring i form av bedriftsinterne kurs, som også kan skreddersys
 • Valg av anskaffelsesprosedyre
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
 • Kunngjøring
 • Besvare spørsmål til kunngjøring og konkurransegrunnlag
 • Gjennomføring av konkurranse med forhandling/forhandlingsbistand
 • Evaluering av tilbud
 • Avvisningsspørsmål
 • Tildelingsbrev og begrunnelse
 • Innsynsbegjæringer
 • Kontrahering
 • Klagebehandling og tvister (KOFA-klager og ESA-klager)
 • Rettslige prosesser

Vi kan bistå tilbydere/leverandører med:

 • Opplæring i regelverket og rådgivning om hvordan virksomheten kan øke sine vinnersjanser
 • Gjennomgang/vurdering av konkurransegrunnlag for avklaring av uklarheter, feil, mangler
 • Vurdering av om konkurransen bør kreves avlyst grunnet feil/uklarheter/ulovligheter i konkurransegrunnlaget
 • Spørsmål til konkurransegrunnlaget
 • Kvalitetssikring av tilbud, herunder tips i den hensikt å øke vinnersjanser eller redusere risiko for avvisning
 • Forhandlingsbistand
 • Vurdering av evt. avvisningsvedtak
 • Klage over evt. avvisningsvedtak
 • Vurdering av om det foreligger grunnlag for å kreve bedre begrunnelse
 • Innsynsbegjæringer
 • Klage på tildelingsbeslutningen (klage til oppdragsgiver eller til KOFA)
 • Rettslige prosesser

 

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Trine Friberg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 48 91 49
E-post: friberg@wla.no

 

Nora Nøkleby Sunde

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 11 91 77
E-post: nns@wla.no