Vi kan bistå i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og senere drift.

Entreprise- bygg og anlegg

Vi representerer både byggherrer, entreprenører, prosjekterende, rådgivere og leverandører.

Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet oss  spesialkompetanse på standardkontraktene (NS-kontraktene) som benyttes av bransjen, samt anskaffelsesregelverket som offentlige oppdragsgivere må forholde seg til.

Denne kompetansen, kombinert med evnen til å kommunisere tverrfaglig, gir oss gode forutsetninger for å bistå med bl.a. følgende:

  • Rådgivning ifm valg av kontraktstrategi og utarbeidelse/kvalitetssikring av kontrakter
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av tilbud
  • Rådgivning under konkurransefasen, til både oppdragsgiver og tilbydere, herunder eksempelvis ulike spørsmål som oppstår i forbindelse med evalueringen, samt vurdering av grunnlag for klage til oppdragsgiver eller KOFA
  • Rådgivning i kontraktgjennomføringsfasen, herunder eksempelvis løpende spørsmål knyttet til krav om vederlagsjustering/fristforlengelse som følge av endringer, byggherresvikt og andre forhold byggherren bærer risikoen for
  • Rådgivning og bistand ved sluttoppgjør
  • Tvister knyttet til rådgivningskontrakter, som f.eks. spørsmål om ansvar som følge av prosjekterings- og rådgivningsfeil
  • Bedriftsinterne kurs i NS 8401/02, NS 8405/06 og NS 8407

Vi håndterer også alle tilgrensende problemstillinger i tilknytning til bygge eller anleggsprosjektet, se egen omtale av fagområde Fast eiendom, Ekspropriasjon og Miljø- og ressursforvaltning.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Holm Grimsrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 92 80 51 28
E-post: holm.grimsrud@wla.no

Nora Nøkleby Sunde

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 11 91 77
E-post: nns@wla.no

Thor Bendik Berg

ADVOKAT / PARTNER

Tlf: +47 901 46 490
E-post: tbb@wla.no

Trine Friberg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 48 91 49
E-post: friberg@wla.no