Vi fører saker for alle domstoler

Tvisteløsning, prosedyre og voldgift

Alle våre advokater arbeider innenfor dette arbeidsområdet.
Avhengig av sakens art bistår vi bl.a. med:

  • Klager over vedtak truffet av en kommune eller et statlig organ
  • Nemndsbehandling f.eks. for finansklagenemnda
  • Forhandlinger og megling i og utenfor rettssystemet
  • Søksmål for alle domstoler, også spesialdomstoler som jordskifteretten og Arbeidsretten
  • Voldgiftsbehandling

Vi påtar oss oppdrag både som prosessfullmektig og som voldgiftsdommer.
Vår erfaring og kompetanse med tvisteløsning, prosedyre og voldgift er alminnelig anerkjent, også i internasjonale rankinger.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

Nora Nøkleby Sunde

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 11 91 77
E-post: nns@wla.no

Trine Friberg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 48 91 49
E-post: friberg@wla.no

Rikard Berg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 32 25 80
E-post: berg@wla.no

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: henrus@wla.no

Øyvind Kraft

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no

Jostein Grosås

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 17 68 97
E-post: grosas@wla.no

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Holm Grimsrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 92 80 51 28
E-post: holm.grimsrud@wla.no

Thor Bedik Berg

ADVOKAT / PARTNER

Tlf: +47 901 46 490
E-post: tbb@wla.no