Bård Nyhus Amundsen

Stilling: ADVOKAT / PARTNER

Telefon: (+47) 922 04 985

E-post: bna@wla.no

Arbeidsområder

Amundsen arbeider med tvisteløsning og prosedyre innen det forretningsjuridiske området med særlig vekt på fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, entrepriserett, shipping, forsikringsrett og IT. Han har også opparbeidet seg særskilt kompetanse innen forvaltningsrett, herunder ved klagebehandling i våpensaker og har bragt flere prinsipielle klagesaker opp for avgjørelse hos Sivilombudsmannen.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2024.

Partner i Kristensen Berg Advokatfirma DA, 2015-2023

Partner i Blehr & Co. Advokatfirma DA (senere endret til Kristensen Berg), 2004-2015.

Partner i Hersløv Flod & Co. Advokatfirma DA, 2000-2003.

Partner i Berg & Co. Advokatfirma DA (senere endret til Blehr & Co.), 1998-2000.

Juridisk konsulent i Statens tobakksskaderåd i 1998.

Utdanning

Advokatbevilling 2000.

Cand. Jur. 1997.

Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Plan- og bygningsrett

Entrepriserett

Shipping

Forsikringsrett

Kontraktsrett

IT

Verv

Amundsen har erfaring som styremedlem, styreformann og er eier i flere selskaper innenfor IT.

Språk

Norsk og engelsk.