Jostein Grosås

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 90 17 68 97

E-post: grosas@wla.no

Arbeidsområder

Jostein Grosås er i utstrakt grad benyttet som bobestyrer v/privat og offentlig dødsboskifte (arveoppgjør), og har i den sammenheng løpende oppdrag som fast bobestyrer for Oslo Byfogdembete.

Han er videre rådgiver for mindre og mellomstore bedrifter innenfor kontraktsrett, selskapsrett, mv og har i tillegg lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder avhendingsloven (feil og mangler ved eiendomssalg) samt forhold knyttet til husleie og leiekontrakter.

Videre har han omfattende erfaring med finansiering, kausjonsrett og pengekrav, samt akkord og gjeldsforhandlinger. Han har også solid prosedyreerfaring, og har prosedert saker for alle rettsinstanser, inklusiv Høyesterett.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2014
Partner i Hartsang Advokatfirma 1999-2014 (tidligere Seim-Haugen Steenstrup & Co)
Advokat i Lindorff AS 1992-1999
Advokat i DNB 1990-1992
Advokat i Bergen Bank 1988-1990
Advokatfullmektig 1985-1988
Juridisk Rådgiver Forsvarets Bygningstjeneste 1984-1985

Utdanning

Cand jur Universitetet i Oslo 1983
Advokatbevilling 1985

Fagområder

Arv og skifte
Familierett
Fast eiendom
Pengekrav
Tvisteløsning og prosedyre

Verv

Styreverv i diverse selskaper

Publikasjoner

«Praktisk juridisk håndbok i kreditt- og fordringsadministrasjon», medforfatter, 1999.

Språk

Skandinaviske språk og engelsk