Øyvind Kraft

Stilling: Advokat (H) / Partner

Telefon: (+47) 91 87 87 19

E-post: oyvind.kraft@wla.no

Arbeidsområder

Øyvind Kraft arbeider hovedsakelig med generell forretningsjus, prosedyre, forhandlinger, fast eiendom og saker som involverer offentlige myndigheter. Han har spesialkompetanse innen vassdrags- og energirett, ekspropriasjon og skjønn, kraftutbygging, småkraft, vindkraft, elektriske anlegg, konsesjon, fast eiendoms rettsforhold, jordskifte og rettsforhold knyttet til fysikalsk virksomhet. Øyvind Kraft har langvarig og omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Han har møterett for Høyesterett.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 1992
Parter Advokatfirma Hodneland & Co. ANS 1990-1992
Ansatt advokat Advokatfirmaet Thommessen AS 1987-1989
Advokat Sjøassurandørenes Centralforening 1986-1987
Dommerfullmektig Sarpsborg tingrett 1984-1986
Juridisk konsulent, Bærum kommune, bygningsetaten 1982-1984
Juridisk konsulent Norges Vassdrags- og energidirektorat 1981-1982

Utdanning

Møterett for Høyesterett 2004
Cand. jur., Universitetet i Oslo 1980
Advokatbevilling 1986

Fagområder

Energi
Vannkraft, vindkraft og elektriske anlegg
Konsesjon
Ekspropriasjon og skjønn
Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte
Plan- og bygningsrett
Kontraktsrett
Bistand til fysioterapeuter
Tvisteløsning og prosedyre

Språk

Skandinaviske språk og engelsk