Rikard Berg

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 47 32 25 80

E-post: berg@wla.no

Arbeidsområder

Rikard Berg arbeider hovedsakelig med tvisteløsning/prosedyre og økonomiske straffesaker. Han har bistått klienter med omfattende og komplekse rettsprosesser både i de ordinære domstoler og i voldgiftssaker. Berg har lang erfaring med håndtering av situasjoner hvor Økokrim er inne i bildet. Han har tidligere arbeidet som politiadvokat, og han ledet da et Økoteam som arbeidet med økonomi- og miljøkriminalitet. I sitt advokatvirke har Berg bistått som forsvarer i slike saker, og dessuten bistått klienter som har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet.

Berg arbeider også med generell næringslivsjuss, så som kontraktsrett, erstatningsrett, mellommannsrett og arbeidsrett. Han tar også på seg arv- og skiftesaker.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma fra 2019
Advokat i Advokatfirmaet Pind 2011 – 2019
Politiadvokat 2008 – 2011

Utdanning

Cand. Jur. Universitetet i Bergen 1999
Bekjempelse av Økonomisk Kriminalitet, Politihøyskolen, 2010
Advokatbevilling 2009

Fagområder

Tvisteløsning/Prosedyre
Voldgift
Økonomisk kriminalitet
Miljøkriminalitet
Kontraktsrett
Arbeidsrett
Arv- og Familierett

Språk

Skandinaviske språk og engelsk