Rikard Berg

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 47 32 25 80

E-post: berg@wla.no

Arbeidsområder

Rikard Berg arbeider med tvisteløsning/prosedyre og økonomiske straffesaker. Han har bistått klienter med omfattende og komplekse rettsprosesser både i de ordinære domstoler og i voldgiftssaker. Berg har lang erfaring med håndtering av situasjoner hvor Økokrim er inne i bildet.

Berg arbeider videre med generell næringslivsjuss, så som kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett og due diligence.

Han tar også på seg saker om fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og skjønn.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma fra 2019
Advokat i Advokatfirmaet Pind 2011 – 2019
Politiadvokat 2008 – 2011

Utdanning

Cand. Jur. Universitetet i Bergen 1999
Bekjempelse av Økonomisk Kriminalitet, Politihøyskolen, 2010
Advokatbevilling 2009

Fagområder

Tvisteløsning/Prosedyre
Voldgift
Økonomisk kriminalitet
Fast eiendom
Ekspropriasjon
Kontraktsrett
Arbeidsrett

Språk

Skandinaviske språk og engelsk