TERJE HENSRUD

STILLING: ADVOKAT / PARTNER
TELEFON: (+47) 95 88 24 01
E-POST: HENSRUD@WLA.NO

ARBEIDSOMRÅDER:
Advokat Hensrud har over 20 års erfaring med bistand både overfor bedrifter og organisasjoner innenfor forretningsjussen, og særlig med selskapsrett, kontraktsrett, kjøp og salg av virksomheter med due diligence prosesser, immaterial- og underholdningsrett, arbeidsrett og etablering av utenlandske virksomheter i Norge. Arbeidsområdet omfatter også eiendom i utlandet, herunder med sikring av kjøp og salg, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, arveskifte i utlandet og lignende.
Advokat Hensrud har tegnet egen ansvarsdekning for eiendomsmegling, og bistår også med overdragelser av fast eiendom i Norge.

Arbeidserfaring
Partner Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2014
Partner Hartsang Advokatfirma DA 2012 – 2014
Partner Advokatfirmaet Forsberg DA 2010 -2012
Partner Advokatfirmaet Seland DA 2002-2010
Partner Seim-Haugen, Steenstrup & Co., (Nå Hartsang Advokatfirma DA) 1996-2002
Advokat Advokatfirmaet Meldtvedt, Komnes & Co. 1994-1996
Advokat Wikborg, Rein & Co 1991-1994
Dommerfullmektig ved Narvik byrett 1988-1989
Finansdepartementets skattelovavdeling 1987 -1990

Utdanning
Økonomisk College, 1. avd. 1980
Cand.jur.,Universitet i Oslo 1986
Advokatbevilling 1989
Autorisert styremedlem fra Styreforeningen 2013

Fagområder
Bred forretningsjuridisk erfaring
Selskapsrett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Kjøp og salg av virksomheter med due diligence prosesser
Immaterial- og underholdningsrett,
Etablering av utenlandske virksomheter i Norge.
Eiendom i utlandet, herunder sikring av kjøp og salg, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger,
Arveskifte i utlandet
Ekspropriasjon og skjønn
Tvisteløsning og prosedyre

Verv
Rådsmedlem Spansk-Norsk Handelskammer (2018-
President Spansk-Norsk Handelskammer (2013-2018)
Øvrige styreverv

Publikasjoner
Medforfatter av boken «Flytte til Spania».
Mange artikler over fler år i «Spaniajournalen» og «Bolig i utlandet»

Språk
Skandinaviske språk og engelsk