THOR HENNING PEDERSEN

STILLING: ADVOKAT/PARTNER
TELEFON: +47 917 70 918
E-POST: PEDERSEN@WLA.NO

ARBEIDSOMRÅDER:
Thor Henning Pedersen arbeider hovedsakelig med fast eiendom og kontraktsrett. Han har lang erfaring med transaksjoner, eiendomsutvikling, tingrett, eierseksjonsrett, mangler ved salg av fast eiendom samt arverett/generasjonsskifte. Han bistår bedrifter som «internadvokat» og har erfaring med speditørvirksomhet og restaurantetablering. Han har betydelig prosedyreerfaring innenfor sivilretten. Han har generell forretningsjuridisk kompetanse og arbeider med spørsmål knyttet til plikter og rettigheter over fast eiendom bl.a.servitutter og jordskifte. Advokat Pedersen har tegnet egen ansvarsforsikring for eiendomsmegling, og bistår med overdragelse av fast eiendom og oppgjørsoppdrag.

Arbeidserfaring
Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2014
Partner i Hartsang Advokatfirma 1995-2014 (tidligere Seim-Haugen Steenstrup & Co.)
Partner i Engelschiøn & Co. 1987-1995
Advokatfullmektig i Engelschiøn & Co. 1985-1987
Advokatfullmektig i Lorange & Moltke-Hansen 1984-1985
Politifullmektig 1983-1984

Utdanning
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1983
Advokatbevilling 1985

Fagområder
Fast eiendom, transaksjoner, utvikling
Tingsrett/jordskifte
Eiendomsoppgjør
Kontraktsrett
Generasjonsskifte
Tvisteløsning og prosedyre

Verv
Diverse kontrollkomiteer og styrer

Språk
Skandinaviske språk og engelsk