Tor Gresseth

Stilling: Advokat (H) / Partner

Telefon: (+47) 48 89 02 49

E-post: tor.gresseth@wla.no

Arbeidsområder

Tor Gresseth arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, med fast eiendoms rettsforhold og med miljøsaker (arbeidsmiljø, forurensningssaker m.m.)

Innenfor arbeidsretten dekker han alle områder, både den individuelle og den kollektive del. Han har omfattende erfaring med å forhandle og løse alle typer tvister i arbeidslivet, herunder individuelle stillingsvernssaker (oppsigelse og avskjed), omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelse og arbeidsforhold over landegrensene.

Innenfor fast eiendoms rettsforhold dekker han også alle områder. Han arbeider særlig med plan- og bygningsrett, tingsrett (bl.a. rettigheter i allmenninger), samt med ekspropriasjons- og skjønnssaker.
Innenfor miljøretten yter han bistand på de fleste områder, men med hovedvekt på erstatningssaker i forurensningssaker, samt på straffesaker ved mulig overtredelse av gjeldende regelverk som f.eks. ved arbeidsulykker, utslipp, ulovlig eksport m.m. Han bistår da overfor ulike offentlige tilsynsorganer og overfor politiet, samt som forsvarer for domstolene.

Han blir ofte benyttet som foredragsholder innenfor de rettsområder han arbeider med.

Tor Gresseth har langvarig og omfattende prosedyreerfaring både for de ordinære domstoler og for den sentrale Arbeidsrett. Han har møterett for Høyesterett.

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 1991
Ansatt i Wahl-Larsen Advokatfirma AS i 1988- 1991
Dommerfullmektig ved Strømmen Sorenskriverembete 1986-1988
Konsulent hos Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen (Sivilombudsmannen) 1985-1986
Vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett 1982-1984

Utdanning

Cand. jur., Universitetet i Oslo 1984
Advokatbevilling 1988

Fagområder

Fast eiendom
Ekspropriasjon og skjønn
Arbeidsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Språk

Skandinaviske språk og engelsk