Trine Friberg

Stilling: Advokat / Partner

Telefon: (+47) 47 48 91 49

E-post: friberg@wla.no

Arbeidsområder

Trine Friberg arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse gjennom mer enn 20 års erfaring fra disse rettsområdene. Innen offentlige anskaffelser bistår  hun både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entreprisrett bistår hun både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og rådgivere i alle faser av en byggeprosess. Hun er en mye brukt foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett, og holder jevnlig åpne kurs og bedriftsinterne kurs, bl.a. i regi av Standard online.

Arbeidserfaring

Partner, Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2015
Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange 2012-2015
Partner, Myhre & Co Advokatfirma AS 2007-2012
Advokatfullmektig Hovind & Myhre Advokatfirma AS 2006-2007
Førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver og fagansvarlig, Vegdirektoratet, juridisk avd. 1995-2006

Utdanning

Cand. jur., Universitetet i Oslo 1994
Godkjent mekler, Den norske Advokatforening 2008
Advokatbevilling 2007

Fagområder

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Bygg- og anleggskontrakter
Rådgivningskontrakter
Kontraktsrett
Erstatningsrett
Foredrag innen offentlige anskaffelser og entreprise (de ulike NS-kontraktene)
Tvisteløsning og prosedyre

Verv

Styremedlem i Wahl-Larsen Advokatfirma AS siden 2018
Styremedlem foreningen for bygge- og entrepriserett 2011-2017

Publikasjoner

Myhre, Robert og Friberg Skaug, Trine: «Avtale- og lovverk for byggeledere», Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011
Medforfatter av Trygstad og Bakken (Red.): «Offentlige kontrakter», Gyldendal Norsk Forlag, 2020.
Forfatter av flere fagartikler innen offentlige anskaffelser i Byggeindustrien

Språk

Skandinaviske språk og engelsk