Aktuelt

Økonomisk kriminalitet fra innsiden

Når det blir oppdaget at en virksomhet har blitt utsatt for kriminelle handlinger oppstår en uoversiktlig situasjon, og særlig gjelder dette når den ulovlige aktiviteten har foregått fra innsiden. Det kan dreie seg om flere forskjellige typetilfeller, og de vanligste er underslag og økonomisk utroskap. Hvordan selskapet bør håndtere en slik situasjon må vurderes konkret…

Les mer...