Aktuelt

Nedbemanning – sørg for en god prosess og unngå søksmål!

Skrevet av Else-Margrethe Husby Står din bedrift overfor en situasjon hvor det er behov for å nedbemanne? Eller er du en ansatt som bestrider sakligheten av oppsigelsen i forbindelse med nedbemanningsprosessen? I så fall er det klokt å søke bistand. Det er strenge saksbehandlingsregler som må følges og kravet til saklig grunn må overholdes. I…

Les mer...

Betydelige innstramninger i reglene om innleie fra bemanningsforetak

Skrevet av Else-Margrethe Husby Fra nyttår ble det innført innstramninger i reglene om innleie fra bemanningsforetak, med store konsekvenser for så vel bemanningsbedrifter som for bedrifter som har benyttet seg av innleie for å dekke varierende arbeidskraftsbehov. For de bedrifter som allerede opplever store vansker knyttet til å dekke de til enhver tid gjeldende arbeidskraftsbehov,…

Les mer...

Vi ønsker Else-Margrethe Husby velkommen som partner!

Else-Margrethe tiltrådte som partner i WLA 1. januar 2023 og kommer fra stilling som advokat hos Mediebedriftene – NHO. Hun er spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og helserett. Vi ønsker henne velkommen!

Les mer...

WLA – kurs om bruk av utenlandsk arbeidskraft

Kurset Utenlandsk arbeidskraft vil omhandle reglene for norske virksomheters direkte og indirekte bruk av utenlandske ansatte og reglene for norske ansattes utenlandsstasjonering. Merete Bårdsen og og Else-Margrethe Husby vil bl.a. gjennomgå: Ansettelse av personer fra land i eller uten EØS Innleie fra land i og utenfor EØS Utenlandsstasjonering i og utenfor EØS Anvendelse av utenlandske underentreprenører Sosial sikring…

Les mer...

Krav til innhold i arbeidsavtale

En arbeidsavtale skal alltid inngås skriftlig. Arbeidsmiljøloven oppstiller minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale.

Les mer...

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Hva gjør du som arbeidstaker når den ansatte og arbeidsforholdet ikke fungerer som forventet, og du ønsker å avslutte arbeidsforholdet?

Les mer...
klimasaken

Flerpartsforhandlinger

Flerpartsforhandlinger er gjerne mer komplekse enn når forhandlingene bare er mellom to parter. Det siste eksempelet på en stor og viktig flerpartsforhandling var FNs klimakonferanse i Glasgow i oktober og november 2021 (COP 26) hvor nærmere 200 land etter to uker forhandlinger inngikk en avtale som ga grunnlag for å komme et skritt videre i retning av felles mål om reduksjon om klimautslipp.

Les mer...

Økonomisk kriminalitet fra innsiden

Når det blir oppdaget at en virksomhet har blitt utsatt for kriminelle handlinger oppstår en uoversiktlig situasjon, og særlig gjelder dette når den ulovlige aktiviteten har foregått fra innsiden.

Les mer...