Flerpartsforhandlinger

Flerpartsforhandlinger er gjerne mer komplekse enn når forhandlingene bare er mellom to parter. Det siste eksempelet på en stor og viktig flerpartsforhandling var FNs klimakonferanse i Glasgow i oktober og november 2021 (COP 26) hvor nærmere 200 land etter to uker forhandlinger inngikk en avtale som ga grunnlag for å komme et skritt videre i retning av felles mål om reduksjon om klimautslipp. Disse forhandlingene er utgangspunktet for en bredere artikkel om utfordringene med flerpartsforhandlinger. Advokatene Cathrine Hambro og Sigurd Knudtzon har sammen skrevet en omfattende artikkel om temaet.

Les artikkelen ved å trykke her (pdf).