Gründeren som forhandler

Å utvikle en god idé frem til kommersiell suksess er utfordrende og møter som regel på mange hindringer. I tillegg til at man har tanker om hvordan idéen skal utvikles og hva det skal bli til, krever arbeidet støtte fra andre personer som ofte ikke er like engasjert som idèmakeren og gründeren. Å forhandle frem avtaler med de personer som kan bidra til utviklingen av idéen, kan være like utfordrende som selve det materielle; å utvikle og gjennomføre ideen til noe skapende som kan bli en kommersiell suksess.

I denne artikkelen belyses flere av de utfordringer en gründer står overfor i forhandlinger, særlig med mulige investorer.

Artikkelen er skrevet at advokat Sigurd Knudtzon som tidligere har utgitt bøkene Å Selge bedriften og Å forhandle.

Trykk på følgende link: Grunderen som forhandler for å se artikkelen.