MERETE BÅRDSEN

STILLING: ADVOKAT / PARTNER
TELEFON: (+47) 92 21 02 94
E-POST: MERETE.BARDSEN@WLA.NO

ARBEIDSOMRÅDER:
Merete Bårdsen arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hennes praksis dekker alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett, også pensjon. Hun har betydelig erfaring i å forhandle og løse tvister i arbeidslivet, både for de alminnelige domstoler, den sentrale arbeidsretten, EFTA-domstolen og de særskilte tvisteløsningsorganene. Hun har også erfaring med varslingssaker og granskninger ifm varsling, omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelse og arbeidsforhold over landegrensene. Hun foreleser også ofte om ulike arbeidsrettslige tema. Hun arbeider også med fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn.

Arbeidserfaring
Partner i Wahl-Larsen siden 2004
Ansatt advokat i Wiersholm, 2003-2004
Arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU (Brussel), 2000-2003
Advokat ved arbeidsrettsavdelingen i NHO, 1995-2000
Dommerfullmektig ved Asker og Bærum tingrett, 1993-1995
Advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman, 1989-1993
Saksbehandler i Nærings- og handelsdepartementet, 1987-1988

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1987
Master of Legal Institutions, University of Wisconsin, 1989
Advokatbevilling 1991

Fagområder
Arbeidsrett og pensjoner
EU/EØS-rett
Fast eiendoms rettsforhold
Ekspropriasjon og skjønn
Tvisteløsning og prosedyre

Verv
Styreleder i Waages stiftelse
Styremedlem AFP-ordningen LO/NHO, 1997 – 2000
Medlem Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, 1998-2000

Publikasjoner
«Kollektiv arbeidsrett», medforfatter, Universitetsforlaget 2004

Språk
Skandinaviske språk og engelsk