Shipping, finansiering og sjøforsikring

Shipping, finance and marine insurance

We give advice on contractual matters and assist clients with execution of transactions. Our services include dispute resolution before civil courts and arbitration tribunals.

Vi bistår i saker som disse
 • Forhandlinger og tvister om fast eiendom og rettigheter i fast eiendom
 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Allmenningsforhold
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom
Vi bistår i saker som disse
 • Sikring av kjøpsprosessen ved kjøp og salg av eiendom, herunder gjennomgåelse av kontrakter.
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold ved kjøp og salg.
 • Skattemessig inn- og utflytting (skattemessig emigrasjon).
 • Kontrakter ved utleie av eiendom i utlandet og beskatning av utleieinntekt.
 • Sameiekontrakter for eiendom som regulerer bruk, fordeling av utgifter osv.
 • Arveoppgjør, herunder skifte av eiendom både i utlandet og i Norge.
 • Utarbeidelse av testamenter etter utenlandsk rett for enklere arveoppgjør i utlandet.

Hvorfor Wahl-Larsen?

wla-leaf

Dyktige advokater

Vår avdeling for fast eiendom og eiendommer i utlandet består av advokater med lang og spesialisert erfaring.
wla-columns

Ledende kompetanse innen eiendom

Hos Wahl-Larsen har vi mange spesialiserte advokater. Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

wla-diploma

Faglig oppdatert

Lovverket og rettspraksis er i konstant utvikling. Advokatene i Wahl-Larsen er faglig oppdaterte. Dette sikrer at du alltid kan stole på at Wahl-Larsen gir deg den veiledningen og bistanden som er nødvendig i din sak.

wla-contract

Erfaring

Våre advokater oppnår svært gode resultater. Vi har kompetanse og erfaring med å beregne erstatning. Vi søker løsninger gjennom forhandlinger, men går gjerne i retten om nødvendig.

Usikker på om du trenger bistand?

Wahl-Larsen Advokatfirma bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet. Kontakt oss for en konsultasjon så hjelper vi deg i din sak.