Behovet for spansk testament

Alle som har aktiva i Spania bør vurdere å opprette testament for aktiva som befinner seg i Spania.

Som arving til aktiva i Spania, enten dette er eiendom, bankkonti, biler el., må du forhold deg til spanske arve- avgiftsmyndigheter selv om både arvelater og arving er bosatt utenfor Spania og hovedskiftet etter av avdøde skjer i Norge og etter norske regler.

Hovedpoenget med å opprette et testamente i Spania i henhold til spanske regler etter er først og fremst at dette vil spare arvingene for mye tid og ikke ubetydelige omkostninger.

Følgende dokumenter er vanligvis nødvendig for helt eller delvis skifte i Spania:

  1. NIE-nummer, et spansk skatteidentifikasjonsnummer for de som ikke er bosatt i Spania.
  2. Dødsattest.
  3. Bekreftelse fra det sentrale testamentsregisteret i Spania som angir om avdøde hadde utstedt noe testamente.
  4. Eventuelle testamenter, enten spanske eller norske.

En annen fordel med å opprette spansk testamente er at det kan bestemmes om det er spansk eller det lands rett hvor avdøde var bosatt, typisk norsk rett, som skal legges til grunn ved skiftet. Hvilket lands rett som skal benyttes ved fordelingen av avdødes aktiva kan være av stor betydning da spansk og norsk rett ikke er identiske når det gjelder fordelingen av avdødes aktiva.