Eierseksjonsloven: AirBnB og ervervsbegrensning

Fra nyttår kom det nye regler om hvor lenge man har lov til å drive korttidsutleie i sameier og borettslag. For eksempel gjennom AirBnB eller Finn.no.

Borettslag: 30 dagers utleie

I borettslag blir det lov med korttidsutleie i maksimalt 30 dager i året.

Til nå har styrene hatt mulighet til å nekte korttidsutleie, men fra nyttår kan altså de som eier leiligheter i borettslag leie ut inntil 30 dager i året.

Sameier/eierseksjonssameie: 90 dagers utleie

I sameier kan det etter loven leies ut inntil 90 dager i året.
Sameiet kan på årsmøtet bestemme med 2/3 flertall at grensen skal være mellom 60 og 120 dager.

Utleie meldes

Man kan innføre regler om at utleiere må melde fra:

Sameier og borettslag kan på årsmøtet eller generalforsamling vedta at de som skal drive med korttidsutleie må si fra når, hvor lenge og hvem som skal leie.

Støyende utleie

Styrene i borettslag og sameier kan reagere hvis korttidsutleien gjør at det blir ekstra mye støy.

Man kan reagere hvis utleien gir mye støy, for eksempel gjennom gjentagende festing og bråk. Dette er på linje med vanlige brudd på husordensregler. Men det vil være er viss terskel.

Eierbegrensning

Eierseksjonsloven hindrer kjøp av flere enn to boliger i ett og samme sameie.
Formålet med regelen er å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal ta.

Det har vist seg at dagen regler er lett å omgå ved «indirekte kjøp» med stråmenn, som for eksempel slektning eller etablering av flere selskaper som kjøper sammen.

Det nye lovforslaget skal regulere også indirekte kjøp.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund.