SKATTEPLIKTIGE LEIEINNTEKTER

Når du har skattepliktige leieinntekter, skal du betale skatt av netto leieinntekter. Det vil si leieinntekter minus de utgiftene du har hatt til utleien.

Det betyr at du får fradrag for alle kostnader du har hatt til utleien. I mars og april kommer skattemeldingen. Det anbefales å samle sammen kvitteringene for 2019 nå så det er klart til skattemeldingen.

Hvilke leieinntekter er skattepliktige?

I utgangspunktet er alle leieinntekter skattepliktige i Norge. Men det er noen viktige unntak:

Utleie i egen bolig: Når du leier ut i egen bolig, vil inntektene være skattefrie når du leier ut under halvparten av utleieverdien. Dette er typisk når du leier ut et rom i
leiligheten, eller leier ut en kjellerhybel. Da får du ikke fradrag for utgifter.

Merk at det er utleieverdien og ikke arealet som avgjør.

Slik «langtidsleie» leieinntekt er skattefri inntil kr, 20 000,-

Korttidsutleie i egen bolig: Korttidsutleie (for eksempel gjennom AirBnB) behandles etter egne regler, og vil ofte ikke gi fradrag for utgifter.

Leieinntekt inntil kr. 10 000,- er fra korttidsleie er skattefritt så lenge du leier ut mindre enn 30 dager. For inntekter over kr. 10 000,- vil 85 prosent bli regnet som skattepliktig inntekt.

Et eksempel:

Leieinntekt fra AirBnB i 2019: kr. 20 000,-

– Fribeløpet kr. 10 000,-
= Restbeløp kr. 10 000,-

Skattbart beløp: kr. 10 000,- x 85 prosent = kr. 8 500,-

Skattesatsen er 22 %, slik at samlet skatt i dette eksempelet blir kr. 1 870,-.

Vanlig utleie av hytte: Utleie av fritidsboliger behandles også etter egne regler, men langtidsutleie av hytte kan gi mulighet for fradrag for utgiftene.

Dette betyr at den store hovedgruppen som må betale skatt på utleie – og dermed også får fradrag for utgiftene – er de som leier ut sekundærboliger. Altså boliger de ikke bor i selv.

Skatten på leieinntektene er på 22 prosent av leieinntektene.

Kostnader du kan få fradrag for når du driver langtidsutleie

Eksempler på fradrag:

• Kostnader ved annonsering av utleien
• Depositiumskonto
• Felleskostnader i sameier og borettslag
• Forsikring
• Kommunale avgifter
• Eiendomsskatt
• Festeavgift
• Strøm og oppvarming (når det dekkes av deg som utleier)
• Reiseutgifter for tilsyn
• Vedlikeholdskostnader
• Eget arbeid
• Møbler og innbo

Utleieskjemaet RF-1189 forsvinner
De som har leid ut i flere år har blitt vant til å fylle ut utleieskjemaet RF-1189.

Men i år får omtrent halvparten av norske skattebetalere ny elektronisk skattemelding. I denne forsvinner utleieskjemaet og blir erstattet med en rekke spørsmål.

Men fradragsretten forsvinner ikke. Du må passe på å få med deg fradragene.

De som skal levere «gammel» skattemelding vil fortsatt skulle fylle ut utleieskjemaet.

Utleie av sekundærbolig og flermannsbolig er alltid skattepliktig.

***

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.