Vi har den nødvendige bransjekunnskapen

Energi, vann og vindkraft

Juridisk bistand i saker om kraftutbygging,  elektriske anlegg (kraftledninger mv.), vindkraft og andre energirelaterte spørsmål er blant våre hovedarbeidsområder. Vi yter bistand både til grunneiere, utbyggere, energiselskaper og andre.

Som en del av dette inngår:

  • Konsesjonssaker, herunder konsesjonssøknader, klager og høringsuttalelser.
  • Forhandling og utarbeidelse av avtaler mellom grunneiere og utbyggere om kraftutbygginger, småkraft, vindkraft, fallrettigheter og kraftledninger.
  • Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte og tvistesaker
  • Kontakt med offentlige myndigheter
  • Nettilknytning og utbygging av nett og nettariffer
  • Etablering av selskaper for utnytting av kraftressurser
  • Energiavtaler
  • Eiendomsskatt

 

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Øyvind Kraft

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no