Nytt viktig skjønn om kapitaliseringsrente fra Borgarting lagmannsrett

Nytt viktig skjønn fra Borgarting lagmannsrett hvor WLA v/ advokat Tor Gresseth representerte grunneierne mot statens vegvesen.

Lagmannsretten har i skjønnssak (22-051932SKJ-BORG/03) om landbrukseiendommer (korn, gress mm) langs E 18 i Ås kommune, fastsatt kapitaliseringsrenten til 2,5. Dette er første gang domstolene setter kapitaliseringsrenten til 2,5 for landbruksjord.

Det årlige tap for grunneierne skal nå multipliseres med 40 og ikke kun med 25 som før (ved 4 % rente).

Dersom skjønnet blir stående, vil det har svært stor betydning for erstatningsnivået for landbrukseiendommer i ekspropriasjonssaker.

Det er ennå ikke avklart om Statens vegvesen vil anke skjønnet til Høyesterett.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.