Styrets ansvar når de finansielle lamper blinker gult

Store deler av næringslivet er i finansiell krise som følge av Korona-epidemien. Styret har det overordnede ansvar for virksomheten og selskapet, samt for ansatte, kreditorer, aksjonærer, samfunnet etc.. Det er lett å trå feil og pådra seg personlig ansvar. Situasjonen gjør at styrearbeid er mer krevende enn noen gang, som forutsetter at hvert enkelt styremedlem bør ha god kunnskap om de regler som gjelder for styrearbeidet i denne situasjonen.

Her følger en opplysende  artikkel om Styrets ansvar nå de finansielle lamper blinker gult. [klikk her]

 Her følger en sjekkliste som kan være hensiktsmessig for styremedlemmer å følge når de finansielle lamper blinker gult. [klikk her]