Tomtefeste og serviceavgift

Striden om serviceavgiften vil få sin avklaring i retten.
Velforeningene på Sjusjøen prøver fem ulike festekontrakter for retten. Hensikten er å få en rettslig avklaring på lovligheten av både serviceavgift og krav om servitutter.
I følge et prosessvarsel til Pihl AS 14.12.2018 gjelder dette:
• Enkel festekontrakt uten særbestemmelse
• Enkel festekontrakt med servitutt om «fellestjenester» i grunnboka
• Enkel festekontrakt med servitutt om «fellestjenester» ved eierskifte
• Tomt pålagt servitutt om «fellestjenester» ved innløsning
• Festekontrakt med plikt til å betale «fellestjenester» når fester verken bruker veg eller f.eks. vannpost.

Hytteeierne har gitt Pihl AS frist til 21.01.2019 med å svare. Deretter avgjøres om saken bringen inn for forliksrådet, eventuelt direkte for tingretten dersom vilkårene er til sted for det.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.