Tomtefeste

Tomtefeste – avgift og innløsning.
Av landets drøyt 450 000 fritidsboliger antas 100 000 å stå på festetomt eller bygslet grunn som det står i de gamle kontraktene.
Regelverket i tomtefesteloven er meget komplisert.

Avgift
Sier kontrakten at du har rett til å fornye festetiden for 10 år om gangen, forblir festeavgiften lav. Står det at festetiden utløper etter 50 år, blir festeavgiften høy. Står det ingen ting om regulering av festeavgift ved fornyelse, kan du regne med å betale 2 % av tomteverdien. Står det derimot at festeavgiften skal fastsettes i samsvar med prisnivået, må en regne med at festeavgiften dobles.

Erfaring viser at i hyttefelt hvor en gruppe hytteeiere har valgt å betale det grunneier krever for å unngå konflikt, mens andre tar risikoen på å kreve rettslig skjønn, og de vinner frem med mye lavere festeavgift, sitter vi igjen med et todelt hyttefelt. Gruppen som valgte konflikt betaler kr. 1 800,- per år, mens den «fredelige» gruppen må betale kr. 12 000,-. Dommen får ingen betydning for de som ikke deltok i rettssaken. De andre anses å ha inngått avtale. Bordet fanger.

Innløsning – Landbruk
Tomtefestere som krever rettmessig innløsning kan bli avvist av grunneier med henvisning til det såkalte Landbruksunntaket.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.