Skiløyper

Oppkjøring og vedlikehold av skiløyper koster.
Kan grunneier kreve avgift av skigåere?
Hvordan kan den enkelte bruke skiløypene?

Friluftsloven fastslår prinsippet om allemannsretten: Alle kan ferdes til fots i utmark.
Om vinteren kan man også ferdes på ski over innmark når grunnen er frosset eller snølagt.
Den som ferdes til fots må derfor være varsom med å ikke tråkke i de preparerte sporene, eller på annen måte ødelegge løypene.
Friluftsloven gir et forbud mot å stenge av, eller på annen måte vanskeliggjøre, ferdsel og opphold i utmark.
Loven åpner likevel for at det kan kreves en rimelig avgift for adgang til et opparbeidet friområde, herunder løypeavgift for preparerte skiløyper.
Dette kreve særlig tillatelse fra kommunen og avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak som er gjort.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.