Korona: Utsettelse av husleie – private

Korona-viruset vil ikke kunne påberopes som «force majeure».

Avtale

Men partene kan avtale utsettelse.

Bruk skriftlig avtale:

  • Tillegg til husleiekontrakten
  • Hvor mye leien settes ned – ikke bruk for store beløp
  • Hvor lenge nedsettelsen skal vare
  • Om det reduserte beløpet skal betales når situasjonen er bedre
  • Hvordan betale når situasjonen er bedre

Depositum

Ikke bruk depositum.

Behold den sikkerheten.

Merk! Uteblir husleien kan utleier benytte utkastelse, også under de omstendigheter som korona-viruset medfører.

Kontakt advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon og bistand.

Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.