Korona: Utsettelse av årsmøte i sameiet og borettslag

Korona-situasjonen gjør at boligselskapene frarådes å gjennomføre fysiske årsmøter. Sameier og borettslag skal holde årsmøte eller generalforsamling innen utgangen av juni. Kan eller bør møtet utsettes som følge av koronaviruset?

 

Utsettelse

Styret i sameiet og borettslag har ansvaret for vedlikehold og drift og ellers sørge for forvaltning av eiendommen. Styret har således myndighet til å drive virksomheten videre så lenge det er nødvendig, – uten årsmøte og generalforsamling.

Det er bare særlige beslutninger som f.eks. endring av bebyggelse, utbygging og salg, eller endringer av vedtekter som krever vedtak i årsmøtet eller generalforsamling.

Det er derfor ikke rettslige hindringer for å utsette møtene.

Styret kan beslutte utsettelsen og fastsette nytt tidspunkt.

Styret blir sittende.

 

Klargjøring av sakspapirer

Årsrapporten, regnskap, budsjett og planer gjøres ferdig på vanlig måte i henhold til regelverket.

 

Digital korrespondanse – elektronisk årsmøte

Styret kan bruke telefon, epost og videokonferanse.

 NBBL (Norske Byggelags Landsforbund) har bedt departementet vurdere om årsmøtet kan gjennomføres digitalt.

OBOS har en løsning som kan åpne for digitale årsmøter fra april.

 

Utsettelse med regnskap

NBBL har også bedt departementet vurdere utsettelse av fristen for levering av regnskap til Brønnøysundregistrene.

 

Særskilt for idrettslag

NIF har utsatt fristen for å holde årsmøte til 15. juni 2020.

 

Kontakt advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon og bistand.

Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund