Ny lov om arv- og dødsboskifte

Loven viderefører reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboeres arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv.
Endringene er blant annet:

Legatar og loddeier
• Får felles betegnelse «arving».

Pliktdelsarven øker fra 1 til 2,4 millioner
• Grensen for hva en arvelater er pliktig å gi hvert barn (pliktdelen), økes fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per er i dag kr. 96 883,-.
Minstearven øker altså fra én million til 2,4 millioner
• Den særlige beløpsgrensen i gjeldende lov på kr. 200 000,- for andre livsarvinger fjernes.

Gamle testamenter må endres
• Pliktdelsbeløpet (maksbeløpet på én million, som altså endres), vil medføre overgangsregler slik at man får tid til å områ seg og lage nytt testament.
Det er blitt foreslått en frist på ett år etter ikrafttredelse av ny arvelov.
I denne perioden vil gamle testamenter fortsatt være gyldig, men man er nødt til å endre det for at det skal være gyldig etter overgangsperioden på ett år.

Flere løsninger for gode løsninger
• I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slik eiendeler er verd mer enn arvingens del av arven.
Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.
• Regjeringen foreslår også å oppheve skillet mellom andre eiendeler og fas eiendom når det gjelder gaver fra uskiftet bo.

Samboere står lik svakt
• Opprinnelig ble det foreslått lik arverett for samboere som for ektefeller, men dette har regjeringen droppet i lovforslaget.
Bestemmelsen om begrenset arverett for samboere, blir stående.
Det blir derfor fortsatt nødvendig å bruke testament mellom samboere.

Ingen endring for ektefeller
• Regjeringen dropper å øke ektefellens arv fra dagens en fjerdedel til en halvpart.

Kan gi bort eiendom i uskifte
• Det absolutte forbudet mot å gi bort fast eiendom i uskifte oppheves.
Slike gaver skal måles mot om det står i misforhold til formuen, herunder om gjenlevende ektefelle rår over formuen på en så «klanderverdig måte» at den den blir «vesentlig redusert» eller står i fare for det.

Ikrafttredelse
• Antatt 01.07.2020

Lovforslaget inneholder regler om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arvelovens og skiftelovens regler om dødsboskifte. Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.