Eierseksjonsloven: endringer – korttidsleie – ervervsbegrensning

Den 26. mars 2019 vedtok Stortinget lov om endringer i eierseksjonsloven om
• Innstramming av korttidsutleie
• ervervsbegrensning

Korttidsutleie – eierseksjoner
De digitale delingsplattformene har skapt nye muligheter for privat korttidsutleie for eksempel gjennom Airbnb og Couchsurfing. I noen tilfeller er utleievirksomheten nærmest blitt hotellvirksomhet, herunder stor gjennomtrekk av feriegjester, støy og slitasje i fellesarealene.

Endringen medfører at adgangen til å drive korttidsutleie begrenses til 90 døgn per år. Formålet er å begrense hyppig og intensiv korttidsutleie, men ikke en seksjonseiers rett til å drive med normal utleievirksomhet. Dersom boligen leies ut sammenhengende mer enn 30 dager, skal dette ikke rammes av bestemmelsene.

Forbudet skal ikke gjelde dersom seksjonseier kun leier ut deler av boligen (for eksempel ett rom), og heller ikke ved vederlagsfri utlån.

Samme lovforslag åpner for at en andelseier etter borettslagsloven kan korttidsutleie leiligheten sin for en periode begrenset til 30 døgn per år.

Ervervsbegrensning
Eierseksjonsloven hindrer kjøp av flere enn to boliger i ett og samme sameie.
Formålet med regelen er å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal tas.

Det har vist seg at dagens regler er lett å omgå ved «indirekte kjøp» med stråmenn, som for eksempel slektninger eller ved etablering av flere selskaper som kjøper sammen.

Det nye lovforslaget skal også regulere indirekte kjøp.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund.